Project Watersite: reconversie industriezone tussen Zenne & kanaal in Vilvoorde


"Hier hangt de lucht vol weemoed, en de stank is er om te snijden ." Dit zong Kris De Bruyne in zijn lied in het begin van de jaren zeventig over "VILVOORDE-CITY", een stad die toen uitsluitend bekend was omwille van zijn vervuilende industrie, reuk- en milieuhinder. De beste jaren zijn op dat moment achter de rug, de jaren dat de cokes- en kachelfabrieken, metaalconstructeurs, verf- en chemiebedrijven samen met de autoassemblage de stad een economische boost hadden gegeven.

De komst van de commerciŽle televisie heeft de stad eind van de jaren tachtig wakker geschud. Er kwam opnieuw meer beweging. De straten kregen een nieuwe facelift, er kwamen kantoren, winkels en woningen bij, een aantal panden werden grondig gerenoveerd.

Toen ook nog gedroomd werd van wonen aan het water met zicht op het park van de Drie Fonteinen hebben velen eens meewarig met het hoofd geschud. Maar toen alles op een rijtje werd gezet en iedereen er ook zelf is in beginnen te geloven was de uitdaging VILVOORDE WATERSITE geboren.

In de kanaalzone is de geschiedenis nooit ver weg. Er is een wrange nasmaak blijven hangen: de vroegere bedrijvigheid heeft immers meer dan zijn visitekaartje achtergelaten. De aard van de toenmalige activiteiten hebben het leefmilieu van dit deel van de stad zeer sterk aangetast. Hoe dit gebied opnieuw moest ingevuld worden bleef daarom in het begin een open vraag. Hoe er moest omgesprongen worden met de bodem bleek helemaal niet zo evident. Hoe het financieel plaatje moest rond gemaakt worden, werkte misschien nog wel het meest beklemmend.

De reconversie werd op gang getrokken door maatschappij Novovil. Ervaring met soortgelijke ontwikkelingen was er echter niet, zodat eerst een denkfase doorlopen werd vooraleer te denken aan projecten. Samen met het stadsbestuur en de Waterwegen en Zeekanaal NV werd gezocht naar creatieve oplossingen en structuren om te komen tot nieuwe ontwikkelingen. Het pilootproject rond brownfields (1) maar vooral het stadsvernieuwingsproject werden de sleutels voor het openen van de poort naar de herontwikkeling van de kanaalzone, mede dankzij het feit dat een paar private ontwikkelaars hun nek hebben uitgestoken. Vandaag kan niet alleen een totaal nieuw ontworpen stadsdeel gepresenteerd worden, maar tevens enkele zeer concrete projecten, waarbij de eerste belangrijke infrastructuurwerken reeds in uitvoering zijn.

Eerste deelgebied "Rondom het Tuchthuis": WAT ER is en WAT ER komt. De link van de tuchthuiszone met de stadskern en de integratie van het water als recreatief element: een totale ontwikkeling van 100.000 m≤ (500 nieuwe woongelegenheden, kantoren, horeca en andere voorzieningen, midden: een groen campusmodel).
Aanvang: midden 2005 - ontwikkeling gespreid over een periode van 5 tot 10 jaar.


Bij een herontwikkeling ligt de nadruk op de fysieke aanpak van een gebied maar dit kan ook niet los gezien worden van de sociale en economische dimensie, waarbij ook voor het luik van de communicatie een belangrijke rol is weggelegd, dat als specifiek onderdeel mee de kwaliteit van het ganse project schraagt.

Daarom werd een deel van de gebouwen tegenover de kerk, welke zich bevinden op het terrein van een vroegere gasfabriek, ingericht als INFO-PUNT, zodat iedereen nog nauwer betrokken kan worden bij de ontwikkelingen. Maquettes, multimediapresentaties, plannen, foto's van WAT ER is, was en komt, moeten de bezoeker wegwijs maken naar het verleden en heden van een stad met toekomst.


Wie meer wil vernemen rond dit project kan een BEZOEK brengen aan het INFO-PUNT:
iedere voormiddag tussen 10-12 uur of op afspraak - tel 02 251 55 25
info@novovil.be - www.vilvoordewatersite.be


(1) Brownfields zijn terreinen die door aanwezigheid van een bodemverontreiniging niet meer gebruikt kunnen worden. Het betreft dikwijls voormalige industriŽle terreinen die nochtans goed gelegen zijn en in aanmerking komen voor een nieuwe bestemming.

Rik Platteau,
Projectmanager Watersite

Terug naar de inhoud