Witboek over de waterkwaliteit van de Zenne
in het kader van het Europees Comeniusproject


'Het water (rivieren, kanalen, zeeën) en de kwaliteit ervan in onze streken' vormde het thema van het Comeniusproject dat gedurende drie jaar door zes Europese scholen, waaronder het Gemeentelijk Technisch Instituut Frans Fischer uit Schaarbeek, werd uitgewerkt. Deze studie heeft geleid tot de redactie van een 'witboek' met de resultaten en suggesties. Dé gelegenheid om de balans op te maken!


De studie van de waterkwaliteit van de Zenne maakt deel uit van het programma van de scheikundeafdeling van het Gemeentelijk Technisch Instituut Frans Fischer te Schaarbeek. Tijdens de lesuren analyseren de leerlingen de verschillende fysico-chemische parameters waaruit vervolgens wordt besloten of de waterloop voldoet aan de milieunormen. Sinds 2002 hebben de leerlingen door de follow-up van deze analyses het herhaaldelijk overschrijden van de toegestane normen voor bepaalde factoren op het vlak van leefmilieu kunnen vaststellen.

In het kader van de verspreiding van een witboek met de resultaten van de studie kwamen de verkozenen van het Brussels Jongerenparlement voor Water op 31 mei 2006 samen, in aanwezigheid van Evelyne Huytebroeck, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Waterbeleid en van Mohamed El Khattabi, voorzitter van de Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie (BIWD).

De veel te hoge nitraat- en fosfaatconcentraties (in het rood in de tabel) vormen de voornaamste oorzaak van de overmatige algentoename waardoor een zuurstoftekort wordt veroorzaakt (eutrofiëring).
Om te voldoen aan de milieunormen moet het fosfaatgehalte lager zijn dan 0,3mg/l, het nitraatgehalte lager dan 10mg/l.

De laatste metingen van 2006 tonen weinig evolutie inzake nitrieten, nitraten, ammonium en fosfaten.

Evolutie van het fosfaatgehalte van 2002 tot 2006

Fosfaten
(mg/l) aqua

Jaar
2002 2004 2005
Rebecq 1,5 0,5 2
Tubize 1 0,5 1,5
Viangros 2 1 3
Buda 7,5 5 9
Evolutie van het nitraatgehalte van 2002 tot 2006
Nitraten
(mg/l)
Jaar
2002 2004 2005
Rebecq 50 10 25
Tubize 10 10 15
Viangros 25 15 60
Buda 10 30 15

De 5 meetinstallaties van de Zenne werden zo gekozen dat zowel in landbouw- als stedelijk gebied vervuilingsbronnen konden worden geobserveerd.

Installatie 1 bevindt zich ter hoogte van de vijf-bogenbrug van de vogelvallei te Rebecq; op deze plaats stroomt de Zenne 6 tot 7 km bovengronds in een gebied dat zelfzuivering stimuleert.
Installatie 2 bevindt zich aan de grens van de velden en weiden van Tubize aan de brandweerkazerne.
Installatie 3 bevindt zich aan de brug tegenover parking Scandiano (Tubize); de keuze van deze installatie werd gemaakt omwille van de observatie van een vervuilingsbron stroomopwaarts van dit punt en stroomafwaarts van station 2.
De metingen in deze installatie zijn echter sinds 2005 niet meer nodig gezien het verdwijnen van de vervuilingsbron.

Installatie 4 (Viangros) bevindt zich bij het binnenstromen van Brussel.
Installatie 5 bevindt zich bij het verlaten van Brussel aan Buda waar het rioleringswater wordt overgestort.

Meer informatie vindt u op www.fransfischer.net.

Michèle Wayenbergh, leerkracht analytische chemie en
Jean-Yves Charpentier, leerkracht biologie
Gemeentelijk Technisch Instituut Frans Fischer, Schaarbeek

Terug naar de inhoud